Càtedra EndesaRed d'Innovació Energètica

Públics:

Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Tecnologia
Física

Àrees temàtiques:

Medi ambient
La vida quotidiana

Resum i activitats:

El projecte que es presenta vol mostrar aspectes tecnològics relacionats amb el món de l'energia. En particular es volen presentar les activitats duites a terme a la UIB, dins del marc de la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica, les quals s'enfoquen a dos camps de treball molt importants com són les energies renovables, en particular l'energia solar fotovoltaica i l'ús del vehicle elèctric en substitució del vehicle ordinari basat amb motor d'explosió.
Tant l'energia solar, com l'ús del vehicle elèctric afavoreixen la conservació del medi ambient, ja que es redueixen les emissions de CO2 a l'atmosfera (en el cas de que la càrrega de bateries del vehicle elèctric es pogués fer mitjançant energia renovable, aleshores les emissions de CO2 serien nul•les).
Es tractà doncs, de mitjançant experiències reals mostrar la importància de les energies renovables i aprofundir en els estudis realitzats dins de la Càtedra en aquests camps.

Les activitats que es presentaran són les següents:
-Energia Solar Fotovoltaica: efecte dels núvols a sobre del comportament d'una planta fotovoltaica
-El vehicle elèctric
-Seguretat en el treball

Participants:

Jaume Bibiloni Bosch
Carol de Benito
Borja Mas Boned
Tomeu Oliver Torres
Kay Suenaga Portugués

Responsables:

Miquel Roca Adrover

 

UIB - Departament de Física - Càtedra EndesaRed d'Innovació Energètica

Estand: C05
Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Ctra. de Valldemossa, km 7.5 Campus UIB. Edif. Mateu Orfila i Rotger Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971 17 31 37 Fax: 971 17 34 26 Web: catdraendesa.uib.es Email: miquel.roca@uib.es