Fotografia i territori. Observatori fotogràfic del paisatge de les Illes Balears

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Humanitats

Àrees temàtiques:

L'art
La ciutat
La vida quotidiana
Turisme

Resum i activitats:

Exposició i activitats sobre la transformació del paisatge local a través de la fotografia i altres modalitats visuals, mitjançant l'observació, la manipulació i la confrontació d'imatges del territori produïdes per diversos autors en diferents èpoques.
Es tracta de difondre el patrimoni fotogràfic de les Illes Balears i establir una comparativa amb imatges actuals dels mateixos llocs.
Es presentarà l'activitat "Canvis i permanències d'una ciutat", que el 2011 han fet els alumnes de primer de batxillerat, grup C (modalitat: ciències socials i humanitats), de l’IES Ramon LLull (Palma) i el web de l'Observatori Fotogràfic del Paisatge (www.observatorifotograficbalears.com), que estarà disponible properament, a càrrec del grup de recerca del Patrimoni Audiovisual, Mass-media i Il•lustració (UIB), vinculada al projecte "La construcció d'una imatge turística a través de la fotografia. El cas de les Balears (1930-1965)” (HAR2010-21691).
A més de les imatges exposades a gran format (d'Eivissa preferentment), s'han dissenyat jocs informàtics (d'associació i identificació de paisatges), puzles i transformables.
Es convida a reflexionar sobre la variabilitat del territori més proper i familiar, modificat històricament per l'ésser humà, el desenvolupament econòmic i els factors naturals.
Es traca de sintonitzar amb els postulats del Conveni europeu del paisatge (Florència 20 d’octubre de 2000, Consell d’Europa) i la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears (desembre de 1998).
En definitiva, es tracta de col•laborar en el foment d’un model de desenvolupament turístic conciliador amb la conservació i difusió del patrimoni natural i cultural, per mitjà de l’estudi històric, la documentació gràfica i algunes aplicacions específiques.
En són paraules clau: turisme, paisatge, patrimoni fotogràfic i audiovisual.

Participants:

Jaume Gual Carbonell
Cristina López-Polín Hernanz
Paula Piña Llinas
Carles Taberner Moll

Responsables:

Maria-Josep Mulet Gutiérrez

 

UIB - Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Estand: D09
Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Edifici R. Llull, ctra. de Valldemossa, km 7,5 Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971 25 97 53 Email: mj.mulet@uib.es